PROJECT INFO

[client: Bia Sài Gòn – Bạc Liêu,  location: Lô B5, KCN Trà Kha, P.8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu]

Lập trình hệ thống  băng tải bia sử dụng PLC Siemens S7 1500, biến tần danfoss truyền thông qua mạng Ethenet .