PROJECT INFO

[client: Bia Sài Gòn,  location: Brewery Saigon Cu Chi, Đường D3, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh]

Lập trình hệ thống  băng tải bia sử dụng PLC S7 300, biến tần danfoss truyền thông qua mạng Profibus .