Free shipping for standard order over $100

Mạch nạp pickit2

– PICKIT2 Programmer/Debugger một mạch nạp PIC , sử dụng tốt với hầu hết các loại vi điều khiển PIC, dsPIC thông qua giao tiếp USB.
– Hỗ trợ Debug với MPLAB.
– Chức năng UART tools.
– Chức năng Logic Analyzer.
– Tự động dò tìm mạch nạp và chíp.
– Kiểm tra lỗi sau khi nạp, hỗ trợ khóa chíp.

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mạch nạp pickit2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *