Free shipping for standard order over $100

Màn hình LCD 1602

Màn hình LCD 16×2 (LCD1602) là màn hình ký tự đơn sắc, hiển thị các chữ cái ASCII với 2 dòng và 16 cột, hiển thị được 32 ký tự đồng thời.

SKU: LCD 1602 Categories: ,

Additional information

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Màn hình LCD 1602”

Your email address will not be published. Required fields are marked *